Enrolment – Ghi Danh 2019


Education logo

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm  nhận ghi danh cho các em từ lớp Mầm Non-Mẫu Giáo đến VCE  cho năm học 2019.
Phụ huynh có thể điền vào đơn ghi danh dưới đây và nộp về trường.

2019 Enrolment Form (Đơn ghi danh)

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp tại trường.
Địa chỉ: 442-448 Springvale Road, Springvale South 3172 VIC
Thứ bảy: 9.00am – 5.00pm
Tel: 03 9548 2215
Mobile: 0413 857 390 (cô Vy Nguyễn)

Email: hn.vynguyen@gmail.com