BẢN TIN


CÁC NGÀY QUAN TRỌNG TRONG KHÓA 1

9/2/2019 – Các em đi học trở lại

9/3/2019 – Labour Day Học Sinh Nghỉ

13/4/2019 – Họp Phụ Huynh lúc 1.30 giờ chiều

Xin quý vị nhấn vào link này để xem bản tin số 2 Newsletter 2 – 2019