Nguyên âm & phụ âm

12 nguyên âm đơn

A             Ă            Â            E            Ê           I
a              á            ớ            e            ê            i

O            Ô            Ơ            U            Ư            Y
o             ô            ơ             u            ư           i-cờ-rét

11 phụ âm ghép

CH          GH                    GI           KH
chờ        gờ-hát             giờ           khờ

NG                     NGH
ngờ                ngờ-hát

NH          PH           QU           TH          TR
nhờ      phờ          quờ          thờ           trờ