Enrolment – Ghi Danh 2021

Education logo

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm  nhận ghi danh cho các em từ lớp Mầm Non-Mẫu Giáo đến VCE cho năm học 2021.

Hình thức ghi danh
Phụ huynh có thể điền vào đơn ghi danh dưới đây và nộp về trường: 2021-Enrolment-form
Hoặc ghi danh online theo đường link sau: 2021 Enrolment Form (Đơn ghi danh Online)

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp tại trường.
Địa chỉ: 442-448 Springvale Road, Springvale South 3172 VIC
Thứ bảy: 9.00am – 5.00pm
Tel: 03 9548 2215
Mobile: 0413 857 390 (cô Vy Nguyễn) hoặc 0478 636 162 (Admin)

Email: hn.vynguyen@gmail.com