Bản Tin

Thông tin giới thiệu về trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm của đài SBS, xem tại đường link sau: SBS Việt Ngữ Hoa Nghiêm
 

Xin quý vị nhấn vào link này để xem bản tin số 2: Newsletter 2 – 2019
 

Thông tin các ngày quan trọng trong khóa 2:

– 17/08/2019 – Lễ Vu Lan
– 14/09/2019 – Tết Trung Thu
– 09/11/2019 – Thi HK II
– 16/11/2019 – Thi HK II
– 23/11/2019 – Họp Phụ Huynh, Học Sinh Nghỉ
– 14/12/2019 – Lễ Phát Thưởng

Để xem các thông tin về giờ vào lớp và chuông báo hiệu, quý phụ huynh truy cập tại đây: Giờ vào lớp – Chuông báo hiệu